ALLAH


~ Selamat Mengunjungi Blog Antologi Puisi Tradisional Seuntai Kasih Secebis Harapan ~

29/09/11

Definisi Puisi Tradisional


Merupakan susunan perkataan dalam bentuk karangan berangkap atau bentuk pengucapan mengikut susunan tersendiri yang istimewa dan kreatif. Ianya berbeza dengan pengucapan biasa yang lazimnya digunakan dalam pertuturan sehari-hari serta bahasa yang mementingkan kebenaran daya intelektual dan logika. 

Puisi tradisional juga dikenali sebagai puisi lisan yang berkembang dalam kesenian rakyat. Terdapat beberapa jenis puisi tradisional seperti:


  • Pantun
  • Seloka
  • Gurindam
  • Nazam
  • Syair
  • Mantera
  • Teromba 


_______________________________________________________
Bibliografi

Harun Mat Piah. (pngr.). 2004. Puisi Melayu Tradisional: Nasihat dan Pengajaran. dlm. Zahirudin Abdul Rahman (pnyt.). Seuntai Kasih Secebis Harapan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ilias Zaidi. 1981. Kesusasteraan Melayu Moden Jilid 2: Puisi Dan Drama. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Md. Ali Bachik. 2003. Khazanah Puisi Klasik Melayu. dlm. Zahirudin Abdul Rahman (pnyt.). Seuntai Kasih Secebis Harapan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Rahman Shaari. 2001. Bimbingan Istilah Sastera. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Siti Khariah Mohd. Zubair. 2011. Kupasan Teks Kesusasteraan Melayu Baharu. Tanjong Malim: Emeritus Publications.

Zaharudin Abdul Rahman. 2009. Seuntai Kasih Secebis Harapan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.