ALLAH


~ Selamat Mengunjungi Blog Antologi Puisi Tradisional Seuntai Kasih Secebis Harapan ~

29/09/11

Apa Itu Pantun?Pantun merupakan sejenis puisi Melayu tradisional. Bertujuan untuk menyampaikan pemikiran dan perasaan gembira, sedih, rindu, marah dan sebagainya. 

Perkataan pantun berasal dari kata toen, tuntun, tonton, tuntun, atuntun, matuntun, panton, pantun yang digunakan dalam pelbagai bahasa di Nusantara iaitu merujuk kepada ‘sesuatu pengucapan dengan bahasa yang teratur, tersusun dan indah atau peri laku yang terpimpin, terdidik, bersopan dan bertatasusila’ dalam kesusasteraan Melayu. 

 CIRI-CIRI PANTUN

  • Rangkap - Berasingan dan boleh berdiri sendiri sebagai satu kesatuan idea.
  • Baris atau kerat yang berpasangan - Contoh : dua kerat, empat kerat, enam kerat, lapan kerat dan dua belas kerat.
  • Jumlah perkataan dalam setiap baris - Tiga hingga lima patah perkataan.
  • Jumlah suku kata dalam setiap baris - Lapan hingga dua belas suku kata.
  • Skema rima di tengah atau di hujung baris adalah berjajar, iaitu ab;ab. Ada juga skema ringan yang sama iaitu aa;aa.
  • Stuktur pantun terdiri daripada pembayang (sebagai kiasan) dan maksud (sebagai inti persoalan). Pembayang ialah gambaran alam dan maksud ialah gambaran sifat dan sikap manusia.
  • Setiap rangkap memiliki kesatuan idea yang lengkap.
  • Penggunaan lambang yang sesuai dengan norma, nilai dan tanggapan masyarakat setempat.
  • Pantun yang baik mempunyai hubungan idea dan wacana antara unit pembayang dengan unit maksud.